Изложба на Петото балканско квадринале на живописта „Митовете и легендите на моя народ“ Стара Загора ще се открие символично на /7.01.2021г./

Уважаеми колеги, драги почитатели на изкуството,

Честита Нова 2021 година! Желаем Ви много здраве и успех!

Изложбата на Петото балканско квадринале на живописта „Митовете и легендите на моя народ“ Стара Загора  ще се открие символично на 7 януари 2021г. За този ден, съобразявайки се с епидемичните мерки, са поканени само носителите на награди и представители на организациите, които ще връчат наградите. От  8 януари 2021г. Галерията ще бъде отворена за колеги и посетители, желаещи да разгледат изложбата /съобразявайки се със здравните разпоредби/. Изложбата ще бъде открита за посещения до средата на м. март 2021 г.

Художествена галерия Стара Загора


Dear colleagues and art lovers,

Happy New Year 2021! Wishing you all the best and good luck in the future!

The exhibition of the Fifth Balkan Quadriennale of Painting „The Myths and Legends of My People“, Stara Zagora will open symbolically on January 7, 2021. Taking into account the epidemic measures, only the winners and representatives of the award-giving organizations will be invited. From January 8, 2021 the gallery will welcome colleagues and visitors wishing to see the exhibition /in accordance with health regulations/. The exhibition will be open until mid-March 2021.

Stara Zagora Art Gallery