Изложба „Морето: образ на съзерцанието” /31.05.2023 г/

От 31 май до 21 юни 2023 г. в Градска художествена галерия Стара Загора ще бъде представена изложба „Морето: образ на съзерцанието”, в която са включени 30 произведения живопис, рисунки и графики от фондовете на Галерията.
В изложбата се показват художествените търсения и постижения на българските творци през 20 век, които пресъздават теми свързани морето и се вдъхновяват от неговите различни състояния, виждат в него образи, цветове, символика, поезия и романтика. Маринизмът като жанр в изобразителното ни изкуство се свързва с имената на Александър Мутафов, Марио Жеков, Атанас Михов, Георги Баев, Ненко Токмакчиев, които са включени в тази експозиция, както и платна на познати и утвърдени старозагорски художници като Добри Добрев, Евгения Илиева, Димитър Караджов, Ангел Карагьозов, Христо Танев, Антон Дамянов, Иван Попчев, Димо Генов, Валентин Дончевски и др.

„Независимо дали сме закоравели жители на сушата или постоянно живеем на линията на приливите, ние носим паметта на морето. Наистина такива съответствия между морето и нашите емоционални дълбини, винаги могат да бъдат видими и невидими форми на определена реалност.” /от Книга за символите/