Изложба-конкурс на АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ 2018, Стара Загора

Днес 3 май 2018г. в Художествена галерия Стара Загора се събра комисия на СБХ в състав: проф. Георги Чапкънов – председател, Николай Янакиев, Пламен Стефанов, Йохан Йотов. На свое заседание разгледа постъпилите 112 творби от 51 автора и след обстоен анализ взе следното решение:

Допуска до участие в изложбата следните творби:

1. Ваня Милкова Годжелова /1992/ г. Раковски
– НЕБЕ I, М.б.пл., 100 х100 см.

2. Сашо Петров Савов /1955/ Пловдив
– МОЛИТВА ЗА ДЪЖД, 2008, м.б.,пл. 90х80 см.

3. Елеонора Атанасова Атанасова /1986/ Казанлък
– ЕМОЦИЯ, 2018г. монотипия, 100х70 см.
– СТИХИЯ, 2017г. монотипия , 100х70 см.
– ЕНЕРГИЯ, 2018г. монотипия, 100х70 см.

4. Иван Георгиев Тотев /1958/ Пловдив
– БЛИЗОСТ , 2018г. месинг,гранит, 57х23х45 см.
– КОТКАТА, 2018г. месинг, 30х15х24 см.

5. Павлина Копано /1969/ Димитровград
– ТЪМНАТА И СВЕТЛАТА СТРАНА НА ДУШАТА, 2016г. См. т-ка, пл., 100х80 см.

6. Иван Николов Чакъров /1971/ Пловдив
– БИК, 2018г. Акрил, платно, 200х140 см.

7. Цвятко Сиромашки /1954/ Пловдив
– СЛЪНЧЕВО ПОТОМСТВО, 2017г. Бронз, гранит, 73х60х35 см.

8. Валентин Дончевски /1958/ Стара Загора
– ЛЕТЯЩА ПОДВОДНИЦА, 2018г. См. т-ка, пл. 140х200 см.
– СЕМЕЙНА КАПСУЛА, 2018г. См. т-ка пл., 140х200 см.
– ЛЪЖА, ИСТИНА И ЛЪЖЕИСТИНИ, 2018г. См. т-ка, пл. 140х200 см.

9. Злати Златев /1942/ Стара Загора
– ДНИТЕ НА ЗИМАТА I, 2017г. графична рисунка, см.т-ка, 72х100,5 см.
– ДНИТЕ НА ЗИМАТА II, 2017г. графична рисунка, см.т-ка, 72х100,5 см.

10. Милен Димитров Иванов /1982/ Стара Загора
– ЕСЕННО ДИХАНИЕ, 2016г. М.б.,пл., 100х80 см.

11. Фикрет Окан /1961/ с. Габарево, Казанлъшко
– ЗАВЕЩАНИЕ, 2017г. См. т-ка, пл., 80х100 см.
– НАСЛЕДСТВО, 2017г. /диптих/дърво, метал, 27х106; См.т-ка, пл., 50х60 см.

12. Димо Димов /1986/ Стара Загора
– ПОБЕДИТЕЛ ИЛИ ПОБЕДЕН, 2017г. Риолит, 16х15х42 см.
– ЯДРО.2017г. Долерит, 31х42х33 см.

13. Михаела Иванова /1964/ Пловдив
– БЛАЖЕНИ ОСТРОВИ V, 2017г. М.б.,пл., 65х81 см.
– БЛАЖЕНИ ОСТРОВИ VI, 2017г. М.б.,пл., 65х81 см.

14. Димитър Генчев /1985/ Пловдив
– ЗАВОД, 2017г. М.б.,пл., 140х190 см.
– РЕЦЕПЦИЯ, 2017г. М.б.,пл., 150х150 см.

15. Мария Петкова /1963/ Стара Загора
– ТАЙНСТВО I, 2018г. М.б.,пл., 50х70 см.
– ТАЙНСТВО II, 2018г. М.б.,пл., 50х70 см.
– ИМПРЕСИЯ В СИВО, 2018г. М.б.,пл., 60х40 см.

16. Румен Петков /1955/ Казанлък
– АРОМАТ, 2018г. Акрил,м.б.,пл., 100х110 см.
– ЦЕЛУВКА, 2018г. Акрил, м.б.,пл. 100х105 см.

– КОНЧЕ, 2017г.Месинг, 31х14х7 см.
– КАЛЯСКА, 2017г. Месинг, 34х23х15 см.

17. Димитриос Пападакис /1956/ Казанлък
– СТО ЛЕТА, 2018г. Енкаустика, 150х102 см.

18. Катя Христова /1981/ с.Черганово, Казанлъшко
– ПО ТЪНИЧКАТА СТЪЛБА НА ДЪЖДЕЦА, 2018г. М.б.,пл., 95х75 см.

19. Марин Маринов /1958/ Пловдив
– ДЖАЗ 2, 2018г. Хартия, 100х72 см.

20. Хюсеин Мехмед Окан /1960/ Казанлък
– ИМПРЕСИЯ В СИНЬО, 2018г. Акрил, пл., 100х85 см.
– ИМПРЕСИЯ, 2018г. Акрил, пл. 100х85 см.

21. Цвета Марова /1972/ Пловдив
– ПТИЦАТА 1, Акрил,пл. 80х70 см.

22. Светлин Стоев /1966/ Стара Загора
– ОДА ЗА МУЗАТА, 2018г. Екоглина, 80х23х23 см.
– МИНОТАВРОМАХИЯ, 2018г. Метал, екоглина, 26х24х24 см.

– ВЪЗНЕСЕНИЕ, 2016г. См. т-ка, пл. 120х100 см.
– ТИШИНА ОТ ЧАНОВ ЕК…., 2016г. См. т-ка,пл. 70х80 см.

23. Росен Дончев /1963/ Казанлък
– СЪНЯТ НА ВЯТЪРА I, 2017г. См. т-ка, пл. 90х100 см.
– СЪНЯТ НА ВЯТЪРА II, 2018г. См. т-ка, пл. 90х100 см.

24. Христо Генев /1959/ Казанлък
– ОС….!!!…, 2017г. Месинг, 38х12х14 см.
– ОС – ПАУНА, 2018г. Дърво камък, 36х16х16 см.

25. Антон Антонов /1960/ Казанлък
– ВРЪЗКА, 2017г. Акрил,пл. 200х200 см.

26. Пламен Кирилов /1982/ Стара Загора
– НЯКЪДЕ ВЪВ ВРЕМЕТО I, 2018г. М.б.,пл., 175х130 см.
– НЯКЪДЕ ВЪВ ВРЕМЕТО II, 2018г. М.б.,пл., 175х130 см.

27. Петър Петров /1962/ Стара Загора
– УТРО. 2018г. М.б.,пл., 60х50 см.

28. Никола Москов /1942/ Стара Загора
– КОМПОЗИЦИЯ, 2018г. Акрил,пл., 68,5х58,5 см.
– СТАРОЗАГОРСКИ ФРАГМЕНТИ, 2017г. М.б.,пл., 70х94 см.

29. Любен Малчев /1992/ Казанлък
– СЛЕД, 2017г. Акрил,пл., 120х165 см.

30. Ангел Карагьозов /1936/ Стара Загора
– РОДОПСКИ НАПЕВИ I, 2018г. Акрил,пл., 80х100 см.
– РОДОПСКИ НАПЕВИ II, 2018г. Акрил,пл., 80х100 см.

31. Ненчо Бакалски /1963/ Стара Загора
– ДЯВОЛСКИЯТ МОСТ, 2018г. См. т-ка, пл. 82х100 см.

32. Владимир Кондарев /1959/ Чирпан
– НОКТЮРНО, 2018г. Акрил, пл. 41х33 см.
– АТЕЛИЕ, 2018г. Акрил,пл., 41х33 зм.

33. Павел Михов /1958/ Стара Загора
– ТРАЕКТОРИИ НА ДУХА, 2017г. См. т-ка, пл., 60х73см.
– РЕЗОНАНС, 2015г. См. т-ка пл., 60х73 см.
– РЕЗОНАНС II, 2018г. См. т-ка, пл., 50х65 см.

34. Татяна Полихронова /1967/ Стара Загора/
– ОБИТЕЛ II, 2017г. См., т-ка, пл. 100х120 см.

35. Явор Костадинов /1993/ Пловдив
– БЕЗ ЗАГЛАВИЕ I, 2018г. См. т-ка, пл., 120х160 см.
– БЕЗ ЗАГЛАВИЕ III, 2018г. См. т-ка, пл., 120х160 см.

36. Стефан Лютаков /1955/ Пазарджик
– УТРО. 2017г. чугун, 47х47х17 см.
– ГОРЯЩА ЖЕНА. 2017г. Чугун, 65х20х15 см.

37. Цветелина Ангелова /1989/ Пловдив
– ПОЛЕТ 2, 2018г. Камък, желязо, 36х54х17 см.

38. Осман Юсеинов /1984/ Пловдив
– ХРЕБЕТ, 2016г. М.б.,пл., 81х100 см.
– ВИДЕНИЕ, 2016г. М.б.,пл., 70х100 см.
– БЕЗВРЕМИЕ, 2015г. См. т-ка, пл. 60х80 см.

39. Рашо Митев /1976/ Стара Загора
– ДВУГЛАВ, 2018г. Дърво, 15х19х7 см.
– ТЯ, 2018г. Мрамор, 10х20х5 см.
– ЖРЕБЕЦ, 2018г. Мрамор, 17х16х6 см.

40. Таня Шивачева /1955/ Стара Загора
– НЕВИДИМИТЕ ГРАДОВЕ /триптих/, 2018г. Акрил, колаж, пл. 70х150 см.

41. Наско Настев /1945/ Стара Загора
– ВЪЛНА, 2018г. Мрамор, 50х80х30 см.

Номинации за награда за Живопис:
– Явор Росицов Костадинов /1993/ Пловдив
– Пламен Кирилов Кирилов /1982/ Стара Загора
– Валентин Петков Дончевски /1958/ Стара Загора
– Ангел Петров Карагьозов /1936/ Стара Загора

Номинации за награда за Скулптура:
– Димо Руменов Димов /1986/ Стара Загора
– Стефан Лазаров Лютаков /1955/ Пазарджик
– Наско Георгиев Настев /1945/ Стара Загора
– Рашо Тодоров Митев /1976/ Стара Загора

Номинации за награда за Графика:
– Няма номинации

Комисия:

1. Проф. Георги Чапкънов

2. Николай Янакиев

3. Пламен Стефанов

4. Йохан Йотов