Изложба „Графичното ателие на Проф. Васил Захариев“/1922 – 1944 г./

Изложбата „Графичното ателие на проф. Васил Захариев в Държавната художествена академия (1922-1944 г.)” ще бъде показана в Градска художествена галерия Стара Загора в периода 2 март – 10 април 2016 г.

Експозицията е част от изложбената програма на Музейната сбирка на Художествената академия, в Илия Петроврамките на която периодично се излагат творби от музейната колекция. Изложбата е посветена на 120 годишнината от рождението на проф. Васил Захариев и бе представена в Галерия „Академия” в периода 25 септември – 17 октомври 2015 г. Тя обхваща голяма част от колекцията от графични учебни задачи, която постъпва като дарение от дългогодишния преподавател по графика и декоративно изкуство в периода 1922-1944 г. – проф. Васил Захариев. В музейната сбирка на Националната художествена академия тази колекция заема съществено място. Тя включва над 350 графични работи на негови студенти. Непоказвана досега в цялостния й вид, колекцията поставя въпроси от различно естество както за характера на учебните задачи в графичното ателие, така и за водещите тенденции и търсения в нашето изкуство през 20-те, 30-те и първата половина на 40-те години на миналия век. Сред представените студентски работи, са и тези на големите майстори Васил Бараков, Стоян Венев, Васил Стоилов, Илия Петров, Николай Ростовцев, Веселин Стайков, Карл Йорданов, Найден Петков, Георги Герасимов, Георги Богданов, Невена Тузсузова, Никола Тузсузов, Сидония Атанасова, Бронка Гюрова-Алшех, Борис Коцев, Цветана Костуркова, Васил Иванов и редица други.

През 1922 г. Васил Захариев е поканен за учител ръководител по графически изкуства в Държавната Сидония Атанасовахудожествена академия на мястото на своя учител по графика – чеха Йосиф Питер (1881-1925). През 20-те години Ателието по графика се посещава от редовните ученици от специалните курсове по живопис и по декоративно изкуство, които изучават графически изкуства през втората година на обучението. Демонстрирайки изумителен напредък през 20-те и 30-те години, Ателието по графически изкуства заема почетно място в процеса на модернизирането на българската графика. Превърнало се в един от притегателните центрове в Академията, то играе важна роля за студентите от различните отдели и е съществена част от историята на Националната художествена академия през първата половина на ХХ в.

В Художествена галерия Стара Загора изложбата „Графичното ателие на проф. Васил Захариев в Здравко Александров (1)Държавната художествена академия (1922-1944)” се организира по повод 120 години от основаването на Националната художествена академия през 1896 г. В нея ще бъдат представени 126 графични творби от музейната колекция на НХА, архивни фотографии и копия на архивни документи от Централен държавен архив и БИА на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”. В рамките на изложба ще бъде представено и четвъртото издание на Музейната колекция: „Колекция Графика. Графичното ателие на проф. Васил Захариев в Държавната художествена академия (1922-1944)”. Проектът има за цел да постави началото на една бъдеща партньорска дейност между двете институции.

Изложбата се осъществява с любезното съдействие на Държавна агенция „Архиви”.

Изложбата ще бъде представена от уредника на „Музейната сбирка” и куратор на проекта – Милена Балчева.