Изложба „Българското средновековие“ 18.07.2017

На 18 Юли  2017г. от 18:00 часа в Западната зала на Художествената галерия в Стара Загора ще бъде открита изложба „БЪЛГАРСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ“, с произведения на съвремената българска графика от фонда на Художествените галерии в Стара Загора и Казанлък. В изложбата ще бъдат експонирани 50 графични творби на 16 изявени български графици.

По-голямата част от тях са създадени през 70-те и 80-те години на 20 век, но ще бъдат изложени и няколко произведения на художници творили през по-ранни периоди като Петър Морозов, Цанко Лавренов и Ненко Балкански.

В изложбата, която ще продължи до 12 август ще могат да се видят литографии, офорти и

гравюри на художници, сред които се открояват имената на Никола Хаджитанев, Стоян Стоянов, Христо Нейков, Недялко Абаджиев, Тома Томов, Христо Цацинов, Пеньо Радев, Иван Бочев, Георги Динев, Христо Тодоров, Пеньо Пенев и други.

В рамките на средновековната тематика показана в експозицията, могат да се очертаят и някои от направленията характеризиращи развитието на съвременната българска графика от втората половина на 20 век. Подбраните произведения разкриват индивидуалния стилов подход на авторите съчетан с широк диапазон от художествено-пластични решения.