ИЗВЕСТИЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ СТАРА ЗАГОРА:

На основание заповед  № РД-01-117/08.03.2020 на Министерство на здравеопазването в Република България, заповед № 10-00-707/08.03.2020 на кмета на Община Стара Загора във връзка с регистрираните случаи на COVID – 19 в Република България, препоръките на Световната здравна организация по повод COVID – 19 и на основание  Правилника за вътрешен ред в Художествена галерия Стара Загора са предприети следните мерки:

1.        Забраняват се групови посещения в Художествена галерия   Стара Загора

2.        Забраняват се всички форми на масови прояви на територията на Художествена галерия Стара Загора : официални откривания на изложби, организирани дейности на работа с деца, концерти, литературни четения и др.

3.        Отлага се откриванието на планираните предстоящи изложби.

4.        Препоръчителни, на този етап, са само индивидуални посещения.

5.        Посетителите в залите на Художествена галерия Стара Загора да се съобразяват с приетите от нея мерки за биологична сигурност.