ДОПУСНАТИ ТВОРБИ ДО ИЗЛОЖБАТА / ADMITTED PAINTINGS TO AN EXHIBITION

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕТОТО БАЛКАНСКО КВАДРИНАЛЕ НА ЖИВОПИСТА /

Уважаеми колеги,

Изложбата на Петото балканско квадринале на живописта „Митовете и легендите на моя народ“ Стара Загора 2020 вече е подредена в залите на Художествена галерия Стара Загора. Нейното откриване и връчването на наградите обаче, поради удължаване на епидемичните мерки, ще се отложи за началото на м. януари 2021г. За всяка промян

а ще Ви информираме в сайта на Галерията.

Весели  Коледни и Новогодишни празници! Желаем Ви много здраве, красота и топлина в домовете Ви!

Художествена галерия Стара Загора


Dear colleagues,

The exhibition of the Fifth Balkan Quadriennale of Painting „The Myths and Legends of My People“, Stara Zagora, 2020 is already arranged in the halls of the Art Gallery of Stara Zagora. The opening of the exhibition and the award ceremony, however, will be postponed until the beginning of January 2021, due to the extended epidemic measures. You will be informed about any upcoming changes on the Gallery’s website.

Merry Christmas and Happy New Year! We wish you good health, beauty and warmth in your homes!

Stara Zagora Art Gallery

 

П Р О Т О К О Л
от селекцията на постъпилите творби за изложбата на
ПЕТОТО БАЛКАНСКО КВАДРИНАЛЕ НА ЖИВОПИСТА
„МИТОВЕТЕ И ЛЕГЕНДИТЕ НА МОЯ НАРОД”, СТАРА ЗАГОРА 2020

Днес 16 ноември 2020г. , във връзка с провеждане на Петото Балканско квадринале „Митовете и легендите на моя народ” Стара Загора,2020, според статута на Квадриналето, по предложение на СБХ и на основание заповед № 10-00-2814/12.11.2020 на Кмета на Община Стара Загора се събра жури в състав: Председател: Любен Генов – председател на СБХ, членове: Николай Янакиев – представител на СБХ, Красимир Русев – представител на СБХ, Галина Лардева – представител на СБХ, Диана Атанасова – началник отдел „Култура“ в Община Стара Загора, проф. Марин Добрев – директор на Художествена галерия Стара Загора и Милен Алагенски – председател на представителството на СБХ в Стара Загора. На своето заседание, след като прегледа всички постъпили за участие в Квадриналето произведения, журито реши:

Допуска до изложбата на Квадриналето следните живописни творби:

БЪЛГАРИЯ:
1. Веселин Куртев /1959/ Пловдив
– СПОМЕНИ, 2018 г. Акрил, платно, 46х60,7 см.
2. Цветана Векова /1956/ Варна
– СТАРИЯТ ГОБЛЕН, 2020 г. М.б., платно, 50х60 см.
3. Красимира Друмева /1974/ Дебелец
– РУНИ I, 2020 г. Акрил, платно, 50х100 см.
4. Васил Василев /1957/ Варна
– СПЕЦИАЛЕН ГОСТ или НЕВЯСТА ОТ ДАЛЕЧЕ, 2019г. М.б., платно, 100х100см.
5. Димитър Борисов /1952/ Бургас
– ИЗОСТАВЕНИТЕ ХРАМОВЕ – ВЯРА И МИТОВЕ, 2020 г. Акварел, картон, 70х124 см.
6. Стефан Алтъков /1955/ София
– СПОМЕНИ I, 2020 г. Акрил, платно, 90х90 см.
– СПОМЕНИ II, 2020 г. Акрил, платно, 90х90 см.
7. Лаура Димитрова /1958/ София
– БАБИНИТЕ ПРИКАЗКИ I, 2018 г. См. техника, платно, 80х80 см.
– БАБИНИТЕ ПРИКАЗКИ II, 2018 г. См. техника, платно, 81х65 см.
8. Веселин Дамянов – Вес /1977/ Сливен
– ШАРКОЛИЯ 1част, 2020 г. См. техника, платно, 100х100 см.
– ШАРКОЛИЯ 2част, 2020 г. См. техника, платно, 100х50 см.
9. Никола Певичаров /1960/ с. Марково, Пловдивско
– СЕЗОНИ II, 2020 г. Акрил, платно, 120х90 см.
– СЕЗОНИ II, 2020 г. Акрил, платно, 120х90 см.
10. Андрей Янев /1965/ София
– УМИЛЕНИЕ, 2018 г. Акварел, картон, 106х140 см.
11. Тодор Тодоров /1954/ Разград
– КАТАРЗИС, 2020 г. Акрил, платно, 120х100 см.
12. Злати Златев /1942/ Стара Загора
– ЛЕГЕНДА ЗА ЛУДА ТРЕВА /по Радичков/, 2020 г. Акрил, платно, 130х130 см.
13. Димитър Каратонев /1978/ Харманли
– ОРАКУЛ, 2019 г. Маслени бои, платно, 100х80 см.
– ЗЛА ЗВЕЗДА, 2019 г. Маслени бои, платно, 100х80 см.
14. Боряна Чапърова /1957/ Ямбол
– МАГИЧНИ ФИГУРИ II, 2020 г. См. техника, платно, 50х110 см.
15. Траяна Панайотова /1984/ Ямбол
– НОЩ В НЕКРЕСТЕНИТЕ ДНИ I, 2020 г. Акрил, платно, 80х100 см.
– НОЩ В НЕКРЕСТЕНИТЕ ДНИ II, 2020 г. Акрил, платно, 80х100 см.
16. Иван Стоянов /1981/ Ямбол
– ЛЕГЕНДА ЗА СЕЛСКИ ДВОР I, 2020 г. Маслени бои, платно, 100х150 см.
17. Светлин Стоев /1966/ Стара Загора
– НЯКОГА, ТАМ НЯКЪДЕ, 2020 г. См. техника, платно, 60х50 см.
18. Цветан Четъшки /1969/ Стара Загора
– ЛЕГЕНДА ЗА СВ. СОФИЯ, 2020 г. Маслени бои, платно, 80х60 см.
19. Димо Генов /1947/ Стара Загора
– МОЯТ ГРАД – МИТ И РЕАЛНОСТ, 2020 г. Маслени бои, платно, 100х80 см.
20. Деян Вълков /1971/ София
– СВ. ГЕОРГИ I, 2019 г. См. техника, платно, 120х100 см.
21. Ангел Васев /1939/ София
– ПРЕДАНИЕ ЗА ЕДНА ЦЪРКВА I, 2020 г. Маслени бои, платно, 65х65 см.
22. Мария Петкова /1963/ Стара Загора
– СЪСТОЯНИЕ II, 2019 г. Маслени бои, платно, 54х65 см.
23. Никола Москов /1942/ Стара Загора
– САМОДИВИ КРАЙ ЧИНАРА, 2020 г. Маслени бои, платно, 85х101 см.
24. Валентин Дончевски /1958/ Стара Загора
– ЗВЕЗДНИЯТ МИГ НА БРОДНИКА, 2020 г. См. техника, платно, 145х145 см.
25. Димитър Братанов /1958/ Ямбол
– АРГО, 2020 г. Маслени бои, платно, 100х70
26. Дамян Баев /1988/ Стара Загора
– ХРАМ, 2018 г. См. техника, платно, 70х70 см.
27. Тошо Стефанов /1960/ Стара Загора
– СИНЯ РЕКА, 2020 г. Акрил, платно, 70х100 см.
28. Иван Арабаджиев /1966/, Ирина Колева /1983/ Стара Загора
– ПОСЛАНИЕ ОТ ДРЕВНОСТТА, 2020 г. Акрил, платно, 120х100 см.
29. Росица Попчева /1967/ Стара Загора
– КАНАТИЦА, 2020 г. Маслени бои, платно, 120х100 см.
30. Петър Димов /1954/ с. Драгоево, Шуменско
– САМОДИВИ, 2017 г. Маслени бои, платно, 54х65 см.
31. Иван Милушев /1956/ Благоевград
– ОЛТАР, 2019 г. Маслени бои, платно, 79х108 см.
– ГОЛЕМИЯТ УЛОВ, 2020 г. Маслени бои, платно, 149х142 см.
32. Иван Димитров /1945/ Стара Загора
– БЯЛА СВЕТЛИНА, 2019 г. Маслени бои, платно, 50х61 см.
33. Иван Стоянов /1961/ с. Стоил войвода, Новозагорско
– МЕДЖИЯ, 2020 г. Темпера, платно, 100х100 см.
34. Надежда Кутева /1946/ София
– СТРАШНИЯТ СЪД, 2020 г. /полиптих/ Маслени бои, платно, 100х120 см.
35. Веселин Дзипалски /1983/ Велико Търново
– ПРЕХОДНА РЕАЛНОСТ МЕЖДУ ДВА СВЯТА, 2020 г. Маслени бои, платно, 120х100 см.
36. Павлина Копано /1969/ Димитровград
– ОТ ВИСОКО, 2016 г. См. техника, платно, 50х50 см.
37. Петър Петров /1962/ Стара Загора
– КАМЕННА СВАТБА II, 2020 г. Маслени бои, платно, 54х65 см.
38. Христо Генев /1959/ Казанлък
– ПО ПЕТЛЯНО ВРЕМЕ, 2018 г. Маслени бои, платно, 110х100 см.
39. Румен Нечев /1959/ Пловдив
– НА ЗОГРАФА ОТ „СВ. ПЕТКА” – ЕНИНА, 2019г. См. техника, платно, 130х130 см.
40. Благовеста Желязкова /1985/ Сливен
– ОТВЪД I, 2020 г. См. техника, акрил, платно, 100х100 см.
41. Дона Неделчева /1950/ Ямбол
– ЛУДА ТРЕВА VIII, 2020 г. Маслени бои, платно, 92х73 см.
42. Иван Нинов /1946/ София
– НАТУРА IV, 2020 г. Акварел, темпера, картон, 62х90 см.
43. Михаела Иванова /1964/ Пловдив
– ПОРТА, 2020 г. Маслени бои, платно, 80х90 см.
44. Гергана Балабанова /1994/ София
– ОМАЯ I ЗУНИЦА, 2020 г. Маслени бои, платно, 150х75 см.
– ОМАЯ II ЗМЕЙКОВО, 2020 г. Маслени бои, платно, 150х75 см.
45. Евгени Недев /1984/ Габрово
– КОДОВЕ I, 2020 г. Акрил, платно, 80х100 см.
46. Никола Стоименов /1973/ Пазарджик
– ЗМЕЙОВА СВАТБА, 2020 г. См. техника, платно, 70х70 см.
47. Иван Генов /1959/ с. Градина, Пловдивско
– СЛЪНЧОГЛЕДОВА НЕВЕСТА, 2020 г. Акрил, платно, 130х80 см.
48. Кольо Инджов /1960/ Ямбол
– ТАНЦ III, 2019 г. Маслени бои, платно, 80х100 см.
49. Дияна Йорданова /1960/ Ямбол
– НОЩТА СРЕЩУ ВОДИЦИ, 2020 г. Маслени бои, платно, 81х65 см.
50. Ангел Карагьозов /1936/ Стара Загора
– МОСТЪТ НА ХАРМАНЛИ XV ВЕК, 2020 г. Маслени бои, платно, 67х100 см.
51. Катя Христова /1981/ с. Овощник, Казанлъшко
– КАЗАН ЗА НЕИЗЖИВЕНИ СЪНИЩА, 2020 г. Акрил, платно, 100х80 см.
52. Камбер Камбер /1950/ Момчилград
– ЛЕГЕНДА ЗА КАМЕННАТА СВАТБА, 2020 г. См. техника, платно, 143х103 см.
53. Румен Петков /1955/ Казанлък
– СЪКРОВИЩЕ, 2019 г. См. техника, картон, 60х80 см.
– ДЪЖД, 2019 г. См. техника, картон, 80х60 см.
54. Юлиан Станкулов /1988/ София
– СЪЛЗИТЕ НА ЕХО, 2019 г. Маслени бои, акрил, платно, d – 120 см.
55. Антон Радулов /1953/ Казанлък
– ОБРОЧИЩЕ, 2020 г. См. техника, платно, 70х70 см.
56. Сияна Струнчева /1970/ Варна
– ГОДЕЖ, 2017 г. /диптих/ См. техника, дърво, 51х58 см.
57. Дарина Янева /1964/ София
– САКРАЛНО ПРОСТРАНСТВО, 2020 г. Акрил, пастел, хартия, 130х100 см.
58. Ивелина П. Иванова /1981/ Шумен
– КОРАБЪТ НА СПАСЕНИЕТО, 2020 г. Маслени бои, платно, 88х116 см.
– НОВА ЗЕМЯ, 2020 г. Маслени бои, платно, 88х116 см.
59. Фикрет Окан /1961/ с. Габарево, Казанлъшко
– КОЛЕЛО, 2019 г. См. техника, платно, 90х100 см.
60. Валентин Топалов /1949/ Перник
– ПЛАСТОВЕ, 2020 г. Акрил, платно, 150х150 см.
61. Явор Костадинов /1993/ Пловдив
– ТАЛАСЪМСКА КРЪЧМА, 2020 г. См. техника, фазер, 70х100 см.
62. Стоян Божкилов /1974/ Сандански
– В ОЧАКВАНЕ НА НОВИТЕ ГЕРОИ, 2020 г. Маслени бои, платно, 100х80 см.
63. Константин Дончев /1942/ Силистра
– ТЕКЕ – ОБРОЧИЩЕ, 2020 г. Акрил, платно, 129х101 см.
64. Валентин Иванов /1957/ Ловеч
– ПИЛИГРИМ, 2020 г. См. техника, платно, 72х93 см.
65. Володя Казаков /1953/ Ботевград
– ОПУСТЯЛА ЗЕМЯ 1, 2019 г. Маслени бои, фазер, 64х78 см.
66. Георги Динев /1959/ Бургас
– СЪТВОРЕНИЕ, 2020 г. Акрил, платно, 110х130 см.
67. Кръстю Тодоров – Кеца /1959/ Бургас
– НОЙ, 2020 г. Акрил, платно, 130х97 см.
68. Милчо Талев /1958/ Поморие
– ИЗБЕЛЕЛИ СЕНКИ, 2020 г. Маслени бои, платно, 100х120 см.
69. Димитриос Пападакис /1956/ Казанлък
– СЪНЯТ НА ВНУЧКАТА СОФИ, 2020 г. Енкаустика, шперплат, 90х140 см.
70. Цветан Казанджиев /1960/ Ямбол
– СТЕЛА II, 2020 г. Маслени бои, платно, 100х100 см.
– СТЕЛА III, 2020 г. Маслени бои, платно, 100х100 см.
71. Стефанка Стойчева /1952/ с. Дъбово, Казанлъшко
– АТЕЛИЕ С КЕРАМИЧЕН СЪД 2 /Даная 2/, 2020 г. См. техника, платно, 120х70 см.
72. Любен Малчев /1992/ Казанлък
– СЛЪНЧЕВАТА ВРАТА, 2020 г. Акрил, платно, 120х140 см.
73. Татяна Полихронова /1967/ Стара Загора
– МИТИЧНО, 2020 г. См. техника, колаж, платно, 120х120 см.
74. Николай Тодоров /1960/ Добрич
– ТИШИНА XXI, 2020 г. См. техника, платно, 150х100 см.
75. Велин Велев /1938/ Сливен
– ТИЛИЛЕЙСКИ ГОРИ, 2019 г. Акрил, платно, 70х140 см.
76. Спартак Паскалевски /1947/ София
– КОЛЕЛОТО НА ХРОНОС /ВРЕМЕТО/, 2020 г. Маслени бои, платно, 85х85 см.
77. Мартина Караиванова /1978/ Велико Търново
– ДОМАШНО ОГНИЩЕ, 2020 г. См. техника, платно, 150х150 см.
78. Владимир Аврамов /1970/ Велико Търново
– ТИТАН, 2019 г. См. техника, платно, 110х140 см.
– ЧЕСТИТА БАНЯ /ПО ЧЪРЧИЛ/, 2019 г. См. техника, платно, 120х100 см.
79. Борис Желев /1961/ Велико Търново
– ЕНИГМА, 2020 г. Акрил, платно, 100х100 см.
80. Иво Бистрички /1971/ Бургас
– ОДИСЕЙ, 2020 г. См. техника, хартия, 120х60 см.
– ТРАКИЙСКИ КОННИК, 2020 г. См. техника, хартия 120х150 см.
81. Георги Петков /1971/ Бургас
– МОРСКА ПРИТЧА, 2020 г. Акрил, платно, 150х120 см.
82. Георги Пасев /1970/ Русе
– ПЕСЕН ЗА РИБАРЯ, 2016 г. Колаж, платно, 30х30 см.
– ЗЛАТНАТА РИБКА, 2017 г. Колаж, платно, 30х30 см.
83. Таня Пасева /1970/ Русе
– НАКЪДЕ ОТИВАТЕ I, 2016 г. Колаж, платно, 60х60 см.
– НАКЪДЕ ОТИВАТЕ II, 2016 г. Колаж, платно, 60х60 см.
84. Карина Узунова /1995/ Кюстендил
– ОКОТО НА ХОР, 2020 г. Маслени бои, платно, 90х90 см.
85. Таня Шивачева /1955/ Стара Загора
– ПОТЪНАЛИЯТ ГРАД, 2020 г. См. техника, платно, 110х110 см.
86. Албена Щениовска – Еглофф // София
– ОТМИНАЛО ПРИВЛИЧАНЕ I, 2019 г. Акрил, колаж, платно, 80х40 см.
– ОТМИНАЛО ПРИВЛИЧАНЕ II, 2019 г. Акрил, колаж, платно, 80х40 см.
87. Милен Джановски /1967/ Велико Търново
– ОТКРАДНАТИ ГОРИ I, 2020 г. Акрил, метал, платно, 116х89 см.
– ОТКРАДНАТИ ГОРИ II, 2020 г. Акрил, метал, платно, 116х89 см.
88. Ганчо Карабаджаков /1951/ Велико Търново
– КОЛЕДА, 2020 г. Маслени бои, платно, 81х100 см.
89. Цветелина Максимова /1966/ Велико Търново
– КУЛТУРА, 2020 г. См. техника, платно, 140х150 см.
90.Екатерина Иванова /1975/ Велико Търново
– СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ УБИВА РИБАТА ЧУДОВИЩЕ, 2020 г. Акрил, платно, 100х81 см.
91. Пламен Легкоступ /1959/ Велико Търново
– ЕВХАРИСТИЯ, 2019 г. Акрил, платно, 60х60 см.
92. Илкер Даналов /1994/ Велико Търново
– СТРАСТТА НА ИКАР II, 2020 г. Акрил, платно, 80х80 см.
93. Мариета Конова /1968/ Велико Търново
– БАЛЧИК /от двореца/, 2020 г. Маслени бои, платно, 80х80 см.
94. Георги Стойнев /1946/ Димитровград
– ЛЕГЕНДА НА ДОГОНИТЕ, 2020 г. Акрил, платно, 100х90 см.
95. Вълчан Петров /1947/ с. Марково, Пловдивско
– МИТ И РЕЛИГИЯ, 2020 г. См. техника, колаж, платно, 150х150 см.
96. Гълъбин Христов /1978/ Велико Търново
– ПОСЛЕДНОТО ИЗКУШЕНИЕ, 2020 г. См. техника, платно, 81х100 см.
97. Георги Георгиев – Гошо /1976/ с. Писанец, Русенско
– ПЕСЕН, 2020 г. Акрил, платно, 80х130 см.
98. Елена Янкова /1992/ Сливен
– ХРОНОЛОГИЯ I, 2020 г. См. техника, платно, 130х100 см.
99. Антон Гошев /1970/ Благоевград
– МИТОС II, 2020 г. Акрил, маслени бои, платно, 120х120 см.
100. Деля Чаушева /1965/ София
– ПО – ПЪТЯ, 2020 г. Маслени бои, платно, 89х100 см.
101. Симеон Панайотов /1959/ София
– ПРЕОБРАЖЕНИЕ, 2019 г. См. техника, платно, 130х120 см.
102. Павел Михов /1958/ Стара Загора
– СКАЗАНИЯ И ЛЕГЕНДИ, 2020 г. См. техника, платно, 50х150 см.
103. Калина Мавродиева /1988/ София
– ВКАМЕНЕНАТА МАРАГИДИК, 2020 г. Маслени бои, платно, 125х146 см.
104. Пламен Бонев /1954/ Благоевград
– ВЪЛШЕБНА МАЙСКА НОЩ I, 2019 г. См. техника, платно, 120х130 см.
– ВЪЛШЕБНА МАЙСКА НОЩ II, 2019 г. См. техника, платно, 120х130 см.
105. Симеон Шивачев /1970/ Бургас
– ЧЕРВЕНИЯТ МИТ, 2019 г. Акрил, платно, 121х101 см.
– НАЧАЛОТО /Орфическо яйце/, 2020 г. Акрил, платно, 151х120 см.
106. Иван Велчев – Йово /1949/ Плевен
– МАСАТА, 2019 г. Маслени бои, платно, 130х120 см.
107. Севдалина Потурлян /1971/ София
– ИЗЛЕЗ ОТ СЕНКИТЕ, МАМО. 2019 г. Маслени бои, платно, 81х100 см.
108. Цветан Тимотеев /1948/ София
– В ПАМЕТ НА КОЛЕГАТА Т.ВАКОВ, 2020 г. Маслени бои, платно, 85х85 см.
109. Гергана Вълкова /1964/ Стара Загора
– НАД ВЕЧНИЯ ПОКОЙ, 2018 г. Сух пастел, картон, 67х95 см.

РУМЪНИЯ /ROMANIA/
1. Отинджак СОРИН /1975/ Яш, Румъния
– МИТИЧНИ ЖИВОТНИ, 2020 г. См. техника, фазер, 100х100 см.
Otînjac SORIN /1975/ Iasi, Romania
– LEGENDARY ANIMALS, 2020, mixed media on cardboard, 100х100 cm.
2. Радован ЧИПРИАН /1939/ Тимишоара, Румъния
– ЙОВАН ЙОРГОВАН УБИВА ДРАКОНА, 2020 г. Арил, платно, 70х70 см.
Radovan CIPRIAN /1939/ Timisoara, Romania
– THE DRAGON KILLED BY IOVAN IORGOVAN, acrylic on canvas, 70х70 cm.
3. Никодим СОРИН /1951/ Тимишоара, Румъния
– КОЛОНА ЗА ЙОН, 2019 г. См. техника, платно, 80х80 см.
– КОЛОНА ЗА ЙОН III, 2019 г. См. техника, платно, 80х80 см.
Nikodim SORIN /1951/ Timisoara, Romania
– COLUMN FOR ION, 2019, mixed media on canvas, 80х80 сm.
– COLUMN FOR ION III, 2019, mixed media on canvas, 80х80 сm.
4. Матиаш РАФАЕЛ /1977/ Тимишоара, Румъния
– ТРИТЕ ПРОРОЧИЦИ, 2019 г. Акрил, платно, 100х100 см.
Matiaş RAFAEL /1977/ Timisoara, Romania
– THE THREE FATE FORTUNE TELLERS, 2019, acrylic on canvas, 100х100 сm.
5. Давид КРОЙТОР /1958/ Сучеава, Румъния
– МОЯТ СТАР ГРАД СУЕЧАВА, 2020 г. Маслени бои, платно, 50х65 см.
David CROITOR /1958/ Suceava, Romania
– MY OLD TOWN SUCEAVA, 2020, oil on canvas, 50х65 сm.
6. Порумб КРИСТИАН /1965/ Клуж – Напока, Румъния
– САНЗИЕНЕ, 2020 г. Маслени бои, платно, 90х80 см.
Porumb CRISTIAN /1965/ Cluj-Napoca, Romania
– SANZIENE, 2020, oil on canvas, 90х80 сm.

ТУРЦИЯ /TURKEY/
1. Севил САЙГЪ /1967/ Истанбул, Турция
– БЕЗ ЗАГЛАВИЕ, 2020г. См. техника, платно, 32х42 см.
Sevil SAYGI /1967/ Istanbul, Turkey
– UNTITLED, 2020, mixed media on canvas, 32х42 сm.
2. Шабан ОКАН /1959/ Бурса, Турция
– ДЯВОЛСКИЯТ МОСТ, 2020 г. Маслени бои, платно, 115х95 см
Şaban OKAN /1959/ Bursa, Turkey
– DEVIL’S BRIDGE, 2020, oil on canvas, 115х95 сm.
3. Хаяти ЧЕТИН /1949/ Бурса, Турция
– ПОГЛЕД КЪМ МИНАЛИТЕ ПЛАСТОВЕ V, 2020 г. Акрил, платно, 80х60 см.
Hayati ÇETIN /1949/ Bursa, Turkey
– LOOKING AT FRAGMENTS OF THE PAST V, 2020, acrylic on canvas, 80х60 сm.

ГЪРЦИЯ /GREECE/
1. Ирини ВАЗУКУ /1961/ Родос, Гърция
– МАТРИЦАТА, 2017 г. Акрил, въглен, платно 150х80 см.
Irini VAZOUKOU /1961/ Rhodes, Greece
– THE MATRIX, 2017, acrylic and charcoal on cloth banner, 150х80 сm.

ИТАЛИЯ /ITALY/
1. Виторио ЛОФРЕДА /1937/ Рим, Италия
– КРИЛАТА ФИГУРА, 2016 г. Акрил, фазер, 89х70 см.
Vittorio LOFFREDA /1937/ Rome, Italy
– WINGED FIGURE, 2016, acrylic on cardboard, 89х70 сm.

Номинации на журито за награди:
– Деян Вълков /1971/ София, за творбата СВ. ГЕОРГИ I, 2019 г.
-Траяна Панайотова /1984/ Ямбол, за творбата НОЩ В НЕКРЕСТЕНИТЕ ДНИ I, 2020 г
– Злати Златев /1942/ Стара Загора, за творбата ЛЕГЕНДА ЗА ЛУДА ТРЕВА, 2020 г.
– Ивелина П. Иванова /1981/ Шумен, за творбата НОВА ЗЕМЯ, 2020 г.
– Димо Генов /1947/ Стара Загора, за творбата МОЯТ ГРАД – МИТ И РЕАЛНОСТ,
– Калина Мавродиева /1988/, за творбата София ВКАМЕНЕНАТА МАРАГИДИК, 2020 г.
– Пламен Бонев /1954/ Благоевград, за творбата ВЪЛШЕБНА МАЙСКА НОЩ I, 2019 г
– Симеон Шивачев /1970/ Бургас, за творбата ЧЕРВЕНИЯТ МИТ, 2019 г
– Валентин Дончевски /1958/ Стара Загора, за творбата ЗВЕЗДНИЯТ МИГ НА БРОДНИКА, 2020 г.

Журито предлага обявените по Статут награди да бъдат присъдени както следва:

– Наградата на ПЕТОТО БАЛКАНСКО КВАДРИНАЛЕ НА ЖИВОПИСТА „Митовете и легендите на моя народ“ 2016г. се присъжда на Надежда Кутева /1946/ София, за творбата СТРАШНИЯТ СЪД, 2020 г.

– Наградата на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА се присъжда на Иво Бистрички /1971/ Бургас, за творбата ТРАКИЙСКИ КОННИК, 2020 г.

– Наградата на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД се присъжда на Отинджак СОРИН /1975/ Яш, /Румъния/ за творбата МИТИЧНИ ЖИВОТНИ, 2020 г.
The price of “TRACE GROUP HOLD” is awarder to Otînjac SORIN /1975/ Iasi /Romania/ LEGENDARY ANIMALS, 2020.

– Наградата на РОТАРИ КЛУБ СТАРА ЗАГОРА се присъжда на Цветан Казанджиев /1960/ Ямбол, за творбата СТЕЛА II, 2020 г.

– Наградата на ЕНЕРГОРЕМОНТ-ГЪЛЪБОВО АД се присъжда на Димитър Каратонев /1978/ Харманли, за творбата ОРАКУЛ, 2019 г.

– Наградата на SITEGROUND се присъжда на Иван Велчев – Йово /1949/ Плевен, за творбата МАСАТА, 2019 г.

– Наградата на „В и К“ ЕООД – СТАРА ЗАГОРА се присъжда на Иван Милушев /1956/ Благоевград, за творбата ОЛТАР, 2019 г.

– Почетен знак на ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ на Област Стара Загора за млад автор се присъжда на: Гергана Балабанова /1994/ София, за творбата ОМАЯ, 2020


Забележка:

Уважаеми колеги,

Датата за откриване изложбата на Квадриналето /засега/ остава 20 декември 2020. Най-вероятно /заради пандемията/ представянето й ще бъде в ограничен състав – само за връчването на наградите.