Два проекта на Художествена галерия – Стара Загора спечелиха финансиране от Министерство на културата за 2024

Published On: 12.12.2023Categories: НОВИНИ

Екипът на Художествена галерия – Стара Загора ще осъществи в периода от януари до октомври 2024 година два проекта, които ще се реализират с финансовата подкрепа на Министерство на културата.

В сесия ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА проектът включва създаването на специализиран каталог с интерактивна (мултимедийна) част и образователна книжка фокусирани върху пейзажния жанр. Пейзажите в живописния и графичния фонд на Галерията са на водещи имена в българското изкуство, сред които значителна част на старозагорски художници, което надяваме се да събуди интересът на различен тип публика към бъдещото издание. Желанието ни е да поставим начало на поредица каталози представящи творбите във фондовете през основните жанрове в българското изобразително изкуство. Предвиждат се и осъществяването на образователни творчески ателиета по темата.

В сесия ДЕЙНОСТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В МУЗЕИТЕ И ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ГАЛЕРИИ по Тема 1, подготвения проект е насочен към грижа за колекцията и фондовете. След закупените графични шкафове за фондохранилище „Графика” осъществено с финансовата подкрепа на Министерство на културата, през настоящата 2024 година екипът на Галерията ще участва с водещи в сферата на реставрацията специалисти в осъществяване на дейности по дезинфекция и извършване на превантивни мерки, там където се налагат по живописнит е творби във фонда.  Националната галерия в София е водещ партньор по проекта. За екипът на Галерията предстои една активна творческа година, насочена изцяло към стремеж за създаване на нови партньорства и разширяване на нашата публика.