Георги Данчов – „Св. Иван Рилски с житийни сцени“

Ikoni_04_x

  • Георги Данчов /1846, Чирпан-1908,София/
  • Св. Иван Рилски с житийни сцени, икона от 1863г.

    темпера, дърво, 128х82 см.