ДОПУСНАТИ ТВОРБИ ДО ИЗЛОЖБАТА / ADMITTED PAINTINGS TO AN EXHIBITION

П Р О Т О К О Л
от селекцията на постъпилите творби за изложбата на
ПЕТОТО БАЛКАНСКО КВАДРИНАЛЕ НА ЖИВОПИСТА
„МИТОВЕТЕ И ЛЕГЕНДИТЕ НА МОЯ НАРОД”, СТАРА ЗАГОРА 2020

Днес 16 ноември 2020г. , във връзка с провеждане на Петото Балканско квадринале „Митовете и легендите на моя народ” Стара Загора,2020, според статута на Квадриналето, по предложение на СБХ и на основание заповед № 10-00-2814/12.11.2020 на Кмета на Община Стара Загора се събра жури в състав: Председател: Любен Генов – председател на СБХ, членове: Николай Янакиев – представител на СБХ, Красимир Русев – представител на СБХ, Галина Лардева – представител на СБХ, Диана Атанасова – началник отдел „Култура“ в Община Стара Загора, проф. Марин Добрев – директор на Художествена галерия Стара Загора и Милен Алагенски – председател на представителството на СБХ в Стара Загора. На своето заседание, след като прегледа всички постъпили за участие в Квадриналето произведения, журито реши:

Допуска до изложбата на Квадриналето следните живописни творби:

БЪЛГАРИЯ:
1. Веселин Куртев /1959/ Пловдив
– СПОМЕНИ, 2018 г. Акрил, платно, 46х60,7 см.
2. Цветана Векова /1956/ Варна
– СТАРИЯТ ГОБЛЕН, 2020 г. М.б., платно, 50х60 см.
3. Красимира Друмева /1974/ Дебелец
– РУНИ I, 2020 г. Акрил, платно, 50х100 см.
4. Васил Василев /1957/ Варна
– СПЕЦИАЛЕН ГОСТ или НЕВЯСТА ОТ ДАЛЕЧЕ, 2019г. М.б., платно, 100х100см.
5. Димитър Борисов /1952/ Бургас
– ИЗОСТАВЕНИТЕ ХРАМОВЕ – ВЯРА И МИТОВЕ, 2020 г. Акварел, картон, 70х124 см.
6. Стефан Алтъков /1955/ София
– СПОМЕНИ I, 2020 г. Акрил, платно, 90х90 см.
– СПОМЕНИ II, 2020 г. Акрил, платно, 90х90 см.
7. Лаура Димитрова /1958/ София
– БАБИНИТЕ ПРИКАЗКИ I, 2018 г. См. техника, платно, 80х80 см.
– БАБИНИТЕ ПРИКАЗКИ II, 2018 г. См. техника, платно, 81х65 см.
8. Веселин Дамянов – Вес /1977/ Сливен
– ШАРКОЛИЯ 1част, 2020 г. См. техника, платно, 100х100 см.
– ШАРКОЛИЯ 2част, 2020 г. См. техника, платно, 100х50 см.
9. Никола Певичаров /1960/ с. Марково, Пловдивско
– СЕЗОНИ II, 2020 г. Акрил, платно, 120х90 см.
– СЕЗОНИ II, 2020 г. Акрил, платно, 120х90 см.
10. Андрей Янев /1965/ София
– УМИЛЕНИЕ, 2018 г. Акварел, картон, 106х140 см.
11. Тодор Тодоров /1954/ Разград
– КАТАРЗИС, 2020 г. Акрил, платно, 120х100 см.
12. Злати Златев /1942/ Стара Загора
– ЛЕГЕНДА ЗА ЛУДА ТРЕВА /по Радичков/, 2020 г. Акрил, платно, 130х130 см.
13. Димитър Каратонев /1978/ Харманли
– ОРАКУЛ, 2019 г. Маслени бои, платно, 100х80 см.
– ЗЛА ЗВЕЗДА, 2019 г. Маслени бои, платно, 100х80 см.
14. Боряна Чапърова /1957/ Ямбол
– МАГИЧНИ ФИГУРИ II, 2020 г. См. техника, платно, 50х110 см.
15. Траяна Панайотова /1984/ Ямбол
– НОЩ В НЕКРЕСТЕНИТЕ ДНИ I, 2020 г. Акрил, платно, 80х100 см.
– НОЩ В НЕКРЕСТЕНИТЕ ДНИ II, 2020 г. Акрил, платно, 80х100 см.
16. Иван Стоянов /1981/ Ямбол
– ЛЕГЕНДА ЗА СЕЛСКИ ДВОР I, 2020 г. Маслени бои, платно, 100х150 см.
17. Светлин Стоев /1966/ Стара Загора
– НЯКОГА, ТАМ НЯКЪДЕ, 2020 г. См. техника, платно, 60х50 см.
18. Цветан Четъшки /1969/ Стара Загора
– ЛЕГЕНДА ЗА СВ. СОФИЯ, 2020 г. Маслени бои, платно, 80х60 см.
19. Димо Генов /1947/ Стара Загора
– МОЯТ ГРАД – МИТ И РЕАЛНОСТ, 2020 г. Маслени бои, платно, 100х80 см.
20. Деян Вълков /1971/ София
– СВ. ГЕОРГИ I, 2019 г. См. техника, платно, 120х100 см.
21. Ангел Васев /1939/ София
– ПРЕДАНИЕ ЗА ЕДНА ЦЪРКВА I, 2020 г. Маслени бои, платно, 65х65 см.
22. Мария Петкова /1963/ Стара Загора
– СЪСТОЯНИЕ II, 2019 г. Маслени бои, платно, 54х65 см.
23. Никола Москов /1942/ Стара Загора
– САМОДИВИ КРАЙ ЧИНАРА, 2020 г. Маслени бои, платно, 85х101 см.
24. Валентин Дончевски /1958/ Стара Загора
– ЗВЕЗДНИЯТ МИГ НА БРОДНИКА, 2020 г. См. техника, платно, 145х145 см.
25. Димитър Братанов /1958/ Ямбол
– АРГО, 2020 г. Маслени бои, платно, 100х70
26. Дамян Баев /1988/ Стара Загора
– ХРАМ, 2018 г. См. техника, платно, 70х70 см.
27. Тошо Стефанов /1960/ Стара Загора
– СИНЯ РЕКА, 2020 г. Акрил, платно, 70х100 см.
28. Иван Арабаджиев /1966/, Ирина Колева /1983/ Стара Загора
– ПОСЛАНИЕ ОТ ДРЕВНОСТТА, 2020 г. Акрил, платно, 120х100 см.
29. Росица Попчева /1967/ Стара Загора
– КАНАТИЦА, 2020 г. Маслени бои, платно, 120х100 см.
30. Петър Димов /1954/ с. Драгоево, Шуменско
– САМОДИВИ, 2017 г. Маслени бои, платно, 54х65 см.
31. Иван Милушев /1956/ Благоевград
– ОЛТАР, 2019 г. Маслени бои, платно, 79х108 см.
– ГОЛЕМИЯТ УЛОВ, 2020 г. Маслени бои, платно, 149х142 см.
32. Иван Димитров /1945/ Стара Загора
– БЯЛА СВЕТЛИНА, 2019 г. Маслени бои, платно, 50х61 см.
33. Иван Стоянов /1961/ с. Стоил войвода, Новозагорско
– МЕДЖИЯ, 2020 г. Темпера, платно, 100х100 см.
34. Надежда Кутева /1946/ София
– СТРАШНИЯТ СЪД, 2020 г. /полиптих/ Маслени бои, платно, 100х120 см.
35. Веселин Дзипалски /1983/ Велико Търново
– ПРЕХОДНА РЕАЛНОСТ МЕЖДУ ДВА СВЯТА, 2020 г. Маслени бои, платно, 120х100 см.
36. Павлина Копано /1969/ Димитровград
– ОТ ВИСОКО, 2016 г. См. техника, платно, 50х50 см.
37. Петър Петров /1962/ Стара Загора
– КАМЕННА СВАТБА II, 2020 г. Маслени бои, платно, 54х65 см.
38. Христо Генев /1959/ Казанлък
– ПО ПЕТЛЯНО ВРЕМЕ, 2018 г. Маслени бои, платно, 110х100 см.
39. Румен Нечев /1959/ Пловдив
– НА ЗОГРАФА ОТ „СВ. ПЕТКА” – ЕНИНА, 2019г. См. техника, платно, 130х130 см.
40. Благовеста Желязкова /1985/ Сливен
– ОТВЪД I, 2020 г. См. техника, акрил, платно, 100х100 см.
41. Дона Неделчева /1950/ Ямбол
– ЛУДА ТРЕВА VIII, 2020 г. Маслени бои, платно, 92х73 см.
42. Иван Нинов /1946/ София
– НАТУРА IV, 2020 г. Акварел, темпера, картон, 62х90 см.
43. Михаела Иванова /1964/ Пловдив
– ПОРТА, 2020 г. Маслени бои, платно, 80х90 см.
44. Гергана Балабанова /1994/ София
– ОМАЯ I ЗУНИЦА, 2020 г. Маслени бои, платно, 150х75 см.
– ОМАЯ II ЗМЕЙКОВО, 2020 г. Маслени бои, платно, 150х75 см.
45. Евгени Недев /1984/ Габрово
– КОДОВЕ I, 2020 г. Акрил, платно, 80х100 см.
46. Никола Стоименов /1973/ Пазарджик
– ЗМЕЙОВА СВАТБА, 2020 г. См. техника, платно, 70х70 см.
47. Иван Генов /1959/ с. Градина, Пловдивско
– СЛЪНЧОГЛЕДОВА НЕВЕСТА, 2020 г. Акрил, платно, 130х80 см.
48. Кольо Инджов /1960/ Ямбол
– ТАНЦ III, 2019 г. Маслени бои, платно, 80х100 см.
49. Дияна Йорданова /1960/ Ямбол
– НОЩТА СРЕЩУ ВОДИЦИ, 2020 г. Маслени бои, платно, 81х65 см.
50. Ангел Карагьозов /1936/ Стара Загора
– МОСТЪТ НА ХАРМАНЛИ XV ВЕК, 2020 г. Маслени бои, платно, 67х100 см.
51. Катя Христова /1981/ с. Овощник, Казанлъшко
– КАЗАН ЗА НЕИЗЖИВЕНИ СЪНИЩА, 2020 г. Акрил, платно, 100х80 см.
52. Камбер Камбер /1950/ Момчилград
– ЛЕГЕНДА ЗА КАМЕННАТА СВАТБА, 2020 г. См. техника, платно, 143х103 см.
53. Румен Петков /1955/ Казанлък
– СЪКРОВИЩЕ, 2019 г. См. техника, картон, 60х80 см.
– ДЪЖД, 2019 г. См. техника, картон, 80х60 см.
54. Юлиан Станкулов /1988/ София
– СЪЛЗИТЕ НА ЕХО, 2019 г. Маслени бои, акрил, платно, d – 120 см.
55. Антон Радулов /1953/ Казанлък
– ОБРОЧИЩЕ, 2020 г. См. техника, платно, 70х70 см.
56. Сияна Струнчева /1970/ Варна
– ГОДЕЖ, 2017 г. /диптих/ См. техника, дърво, 51х58 см.
57. Дарина Янева /1964/ София
– САКРАЛНО ПРОСТРАНСТВО, 2020 г. Акрил, пастел, хартия, 130х100 см.
58. Ивелина П. Иванова /1981/ Шумен
– КОРАБЪТ НА СПАСЕНИЕТО, 2020 г. Маслени бои, платно, 88х116 см.
– НОВА ЗЕМЯ, 2020 г. Маслени бои, платно, 88х116 см.
59. Фикрет Окан /1961/ с. Габарево, Казанлъшко
– КОЛЕЛО, 2019 г. См. техника, платно, 90х100 см.
60. Валентин Топалов /1949/ Перник
– ПЛАСТОВЕ, 2020 г. Акрил, платно, 150х150 см.
61. Явор Костадинов /1993/ Пловдив
– ТАЛАСЪМСКА КРЪЧМА, 2020 г. См. техника, фазер, 70х100 см.
62. Стоян Божкилов /1974/ Сандански
– В ОЧАКВАНЕ НА НОВИТЕ ГЕРОИ, 2020 г. Маслени бои, платно, 100х80 см.
63. Константин Дончев /1942/ Силистра
– ТЕКЕ – ОБРОЧИЩЕ, 2020 г. Акрил, платно, 129х101 см.
64. Валентин Иванов /1957/ Ловеч
– ПИЛИГРИМ, 2020 г. См. техника, платно, 72х93 см.
65. Володя Казаков /1953/ Ботевград
– ОПУСТЯЛА ЗЕМЯ 1, 2019 г. Маслени бои, фазер, 64х78 см.
66. Георги Динев /1959/ Бургас
– СЪТВОРЕНИЕ, 2020 г. Акрил, платно, 110х130 см.
67. Кръстю Тодоров – Кеца /1959/ Бургас
– НОЙ, 2020 г. Акрил, платно, 130х97 см.
68. Милчо Талев /1958/ Поморие
– ИЗБЕЛЕЛИ СЕНКИ, 2020 г. Маслени бои, платно, 100х120 см.
69. Димитриос Пападакис /1956/ Казанлък
– СЪНЯТ НА ВНУЧКАТА СОФИ, 2020 г. Енкаустика, шперплат, 90х140 см.
70. Цветан Казанджиев /1960/ Ямбол
– СТЕЛА II, 2020 г. Маслени бои, платно, 100х100 см.
– СТЕЛА III, 2020 г. Маслени бои, платно, 100х100 см.
71. Стефанка Стойчева /1952/ с. Дъбово, Казанлъшко
– АТЕЛИЕ С КЕРАМИЧЕН СЪД 2 /Даная 2/, 2020 г. См. техника, платно, 120х70 см.
72. Любен Малчев /1992/ Казанлък
– СЛЪНЧЕВАТА ВРАТА, 2020 г. Акрил, платно, 120х140 см.
73. Татяна Полихронова /1967/ Стара Загора
– МИТИЧНО, 2020 г. См. техника, колаж, платно, 120х120 см.
74. Николай Тодоров /1960/ Добрич
– ТИШИНА XXI, 2020 г. См. техника, платно, 150х100 см.
75. Велин Велев /1938/ Сливен
– ТИЛИЛЕЙСКИ ГОРИ, 2019 г. Акрил, платно, 70х140 см.
76. Спартак Паскалевски /1947/ София
– КОЛЕЛОТО НА ХРОНОС /ВРЕМЕТО/, 2020 г. Маслени бои, платно, 85х85 см.
77. Мартина Караиванова /1978/ Велико Търново
– ДОМАШНО ОГНИЩЕ, 2020 г. См. техника, платно, 150х150 см.
78. Владимир Аврамов /1970/ Велико Търново
– ТИТАН, 2019 г. См. техника, платно, 110х140 см.
– ЧЕСТИТА БАНЯ /ПО ЧЪРЧИЛ/, 2019 г. См. техника, платно, 120х100 см.
79. Борис Желев /1961/ Велико Търново
– ЕНИГМА, 2020 г. Акрил, платно, 100х100 см.
80. Иво Бистрички /1971/ Бургас
– ОДИСЕЙ, 2020 г. См. техника, хартия, 120х60 см.
– ТРАКИЙСКИ КОННИК, 2020 г. См. техника, хартия 120х150 см.
81. Георги Петков /1971/ Бургас
– МОРСКА ПРИТЧА, 2020 г. Акрил, платно, 150х120 см.
82. Георги Пасев /1970/ Русе
– ПЕСЕН ЗА РИБАРЯ, 2016 г. Колаж, платно, 30х30 см.
– ЗЛАТНАТА РИБКА, 2017 г. Колаж, платно, 30х30 см.
83. Таня Пасева /1970/ Русе
– НАКЪДЕ ОТИВАТЕ I, 2016 г. Колаж, платно, 60х60 см.
– НАКЪДЕ ОТИВАТЕ II, 2016 г. Колаж, платно, 60х60 см.
84. Карина Узунова /1995/ Кюстендил
– ОКОТО НА ХОР, 2020 г. Маслени бои, платно, 90х90 см.
85. Таня Шивачева /1955/ Стара Загора
– ПОТЪНАЛИЯТ ГРАД, 2020 г. См. техника, платно, 110х110 см.
86. Албена Щениовска – Еглофф // София
– ОТМИНАЛО ПРИВЛИЧАНЕ I, 2019 г. Акрил, колаж, платно, 80х40 см.
– ОТМИНАЛО ПРИВЛИЧАНЕ II, 2019 г. Акрил, колаж, платно, 80х40 см.
87. Милен Джановски /1967/ Велико Търново
– ОТКРАДНАТИ ГОРИ I, 2020 г. Акрил, метал, платно, 116х89 см.
– ОТКРАДНАТИ ГОРИ II, 2020 г. Акрил, метал, платно, 116х89 см.
88. Ганчо Карабаджаков /1951/ Велико Търново
– КОЛЕДА, 2020 г. Маслени бои, платно, 81х100 см.
89. Цветелина Максимова /1966/ Велико Търново
– КУЛТУРА, 2020 г. См. техника, платно, 140х150 см.
90.Екатерина Иванова /1975/ Велико Търново
– СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ УБИВА РИБАТА ЧУДОВИЩЕ, 2020 г. Акрил, платно, 100х81 см.
91. Пламен Легкоступ /1959/ Велико Търново
– ЕВХАРИСТИЯ, 2019 г. Акрил, платно, 60х60 см.
92. Илкер Даналов /1994/ Велико Търново
– СТРАСТТА НА ИКАР II, 2020 г. Акрил, платно, 80х80 см.
93. Мариета Конова /1968/ Велико Търново
– БАЛЧИК /от двореца/, 2020 г. Маслени бои, платно, 80х80 см.
94. Георги Стойнев /1946/ Димитровград
– ЛЕГЕНДА НА ДОГОНИТЕ, 2020 г. Акрил, платно, 100х90 см.
95. Вълчан Петров /1947/ с. Марково, Пловдивско
– МИТ И РЕЛИГИЯ, 2020 г. См. техника, колаж, платно, 150х150 см.
96. Гълъбин Христов /1978/ Велико Търново
– ПОСЛЕДНОТО ИЗКУШЕНИЕ, 2020 г. См. техника, платно, 81х100 см.
97. Георги Георгиев – Гошо /1976/ с. Писанец, Русенско
– ПЕСЕН, 2020 г. Акрил, платно, 80х130 см.
98. Елена Янкова /1992/ Сливен
– ХРОНОЛОГИЯ I, 2020 г. См. техника, платно, 130х100 см.
99. Антон Гошев /1970/ Благоевград
– МИТОС II, 2020 г. Акрил, маслени бои, платно, 120х120 см.
100. Деля Чаушева /1965/ София
– ПО – ПЪТЯ, 2020 г. Маслени бои, платно, 89х100 см.
101. Симеон Панайотов /1959/ София
– ПРЕОБРАЖЕНИЕ, 2019 г. См. техника, платно, 130х120 см.
102. Павел Михов /1958/ Стара Загора
– СКАЗАНИЯ И ЛЕГЕНДИ, 2020 г. См. техника, платно, 50х150 см.
103. Калина Мавродиева /1988/ София
– ВКАМЕНЕНАТА МАРАГИДИК, 2020 г. Маслени бои, платно, 125х146 см.
104. Пламен Бонев /1954/ Благоевград
– ВЪЛШЕБНА МАЙСКА НОЩ I, 2019 г. См. техника, платно, 120х130 см.
– ВЪЛШЕБНА МАЙСКА НОЩ II, 2019 г. См. техника, платно, 120х130 см.
105. Симеон Шивачев /1970/ Бургас
– ЧЕРВЕНИЯТ МИТ, 2019 г. Акрил, платно, 121х101 см.
– НАЧАЛОТО /Орфическо яйце/, 2020 г. Акрил, платно, 151х120 см.
106. Иван Велчев – Йово /1949/ Плевен
– МАСАТА, 2019 г. Маслени бои, платно, 130х120 см.
107. Севдалина Потурлян /1971/ София
– ИЗЛЕЗ ОТ СЕНКИТЕ, МАМО. 2019 г. Маслени бои, платно, 81х100 см.
108. Цветан Тимотеев /1948/ София
– В ПАМЕТ НА КОЛЕГАТА Т.ВАКОВ, 2020 г. Маслени бои, платно, 85х85 см.
109. Гергана Вълкова /1964/ Стара Загора
– НАД ВЕЧНИЯ ПОКОЙ, 2018 г. Сух пастел, картон, 67х95 см.

РУМЪНИЯ /ROMANIA/
1. Отинджак СОРИН /1975/ Яш, Румъния
– МИТИЧНИ ЖИВОТНИ, 2020 г. См. техника, фазер, 100х100 см.
Otînjac SORIN /1975/ Iasi, Romania
– LEGENDARY ANIMALS, 2020, mixed media on cardboard, 100х100 cm.
2. Радован ЧИПРИАН /1939/ Тимишоара, Румъния
– ЙОВАН ЙОРГОВАН УБИВА ДРАКОНА, 2020 г. Арил, платно, 70х70 см.
Radovan CIPRIAN /1939/ Timisoara, Romania
– THE DRAGON KILLED BY IOVAN IORGOVAN, acrylic on canvas, 70х70 cm.
3. Никодим СОРИН /1951/ Тимишоара, Румъния
– КОЛОНА ЗА ЙОН, 2019 г. См. техника, платно, 80х80 см.
– КОЛОНА ЗА ЙОН III, 2019 г. См. техника, платно, 80х80 см.
Nikodim SORIN /1951/ Timisoara, Romania
– COLUMN FOR ION, 2019, mixed media on canvas, 80х80 сm.
– COLUMN FOR ION III, 2019, mixed media on canvas, 80х80 сm.
4. Матиаш РАФАЕЛ /1977/ Тимишоара, Румъния
– ТРИТЕ ПРОРОЧИЦИ, 2019 г. Акрил, платно, 100х100 см.
Matiaş RAFAEL /1977/ Timisoara, Romania
– THE THREE FATE FORTUNE TELLERS, 2019, acrylic on canvas, 100х100 сm.
5. Давид КРОЙТОР /1958/ Сучеава, Румъния
– МОЯТ СТАР ГРАД СУЕЧАВА, 2020 г. Маслени бои, платно, 50х65 см.
David CROITOR /1958/ Suceava, Romania
– MY OLD TOWN SUCEAVA, 2020, oil on canvas, 50х65 сm.
6. Порумб КРИСТИАН /1965/ Клуж – Напока, Румъния
– САНЗИЕНЕ, 2020 г. Маслени бои, платно, 90х80 см.
Porumb CRISTIAN /1965/ Cluj-Napoca, Romania
– SANZIENE, 2020, oil on canvas, 90х80 сm.

ТУРЦИЯ /TURKEY/
1. Севил САЙГЪ /1967/ Истанбул, Турция
– БЕЗ ЗАГЛАВИЕ, 2020г. См. техника, платно, 32х42 см.
Sevil SAYGI /1967/ Istanbul, Turkey
– UNTITLED, 2020, mixed media on canvas, 32х42 сm.
2. Шабан ОКАН /1959/ Бурса, Турция
– ДЯВОЛСКИЯТ МОСТ, 2020 г. Маслени бои, платно, 115х95 см
Şaban OKAN /1959/ Bursa, Turkey
– DEVIL’S BRIDGE, 2020, oil on canvas, 115х95 сm.
3. Хаяти ЧЕТИН /1949/ Бурса, Турция
– ПОГЛЕД КЪМ МИНАЛИТЕ ПЛАСТОВЕ V, 2020 г. Акрил, платно, 80х60 см.
Hayati ÇETIN /1949/ Bursa, Turkey
– LOOKING AT FRAGMENTS OF THE PAST V, 2020, acrylic on canvas, 80х60 сm.

ГЪРЦИЯ /GREECE/
1. Ирини ВАЗУКУ /1961/ Родос, Гърция
– МАТРИЦАТА, 2017 г. Акрил, въглен, платно 150х80 см.
Irini VAZOUKOU /1961/ Rhodes, Greece
– THE MATRIX, 2017, acrylic and charcoal on cloth banner, 150х80 сm.

ИТАЛИЯ /ITALY/
1. Виторио ЛОФРЕДА /1937/ Рим, Италия
– КРИЛАТА ФИГУРА, 2016 г. Акрил, фазер, 89х70 см.
Vittorio LOFFREDA /1937/ Rome, Italy
– WINGED FIGURE, 2016, acrylic on cardboard, 89х70 сm.

Номинации на журито за награди:
– Деян Вълков /1971/ София, за творбата СВ. ГЕОРГИ I, 2019 г.
-Траяна Панайотова /1984/ Ямбол, за творбата НОЩ В НЕКРЕСТЕНИТЕ ДНИ I, 2020 г
– Злати Златев /1942/ Стара Загора, за творбата ЛЕГЕНДА ЗА ЛУДА ТРЕВА, 2020 г.
– Ивелина П. Иванова /1981/ Шумен, за творбата НОВА ЗЕМЯ, 2020 г.
– Димо Генов /1947/ Стара Загора, за творбата МОЯТ ГРАД – МИТ И РЕАЛНОСТ,
– Калина Мавродиева /1988/, за творбата София ВКАМЕНЕНАТА МАРАГИДИК, 2020 г.
– Пламен Бонев /1954/ Благоевград, за творбата ВЪЛШЕБНА МАЙСКА НОЩ I, 2019 г
– Симеон Шивачев /1970/ Бургас, за творбата ЧЕРВЕНИЯТ МИТ, 2019 г
– Валентин Дончевски /1958/ Стара Загора, за творбата ЗВЕЗДНИЯТ МИГ НА БРОДНИКА, 2020 г.

Журито предлага обявените по Статут награди да бъдат присъдени както следва:

– Наградата на ПЕТОТО БАЛКАНСКО КВАДРИНАЛЕ НА ЖИВОПИСТА „Митовете и легендите на моя народ“ 2016г. се присъжда на Надежда Кутева /1946/ София, за творбата СТРАШНИЯТ СЪД, 2020 г.

– Наградата на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА се присъжда на Иво Бистрички /1971/ Бургас, за творбата ТРАКИЙСКИ КОННИК, 2020 г.

– Наградата на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД се присъжда на Отинджак СОРИН /1975/ Яш, /Румъния/ за творбата МИТИЧНИ ЖИВОТНИ, 2020 г.
The price of “TRACE GROUP HOLD” is awarder to Otînjac SORIN /1975/ Iasi /Romania/ LEGENDARY ANIMALS, 2020.

– Наградата на РОТАРИ КЛУБ СТАРА ЗАГОРА се присъжда на Цветан Казанджиев /1960/ Ямбол, за творбата СТЕЛА II, 2020 г.

– Наградата на ЕНЕРГОРЕМОНТ-ГЪЛЪБОВО АД се присъжда на Димитър Каратонев /1978/ Харманли, за творбата ОРАКУЛ, 2019 г.

– Наградата на SITEGROUND се присъжда на Иван Велчев – Йово /1949/ Плевен, за творбата МАСАТА, 2019 г.

– Наградата на „В и К“ ЕООД – СТАРА ЗАГОРА се присъжда на Иван Милушев /1956/ Благоевград, за творбата ОЛТАР, 2019 г.

– Почетен знак на ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ на Област Стара Загора за млад автор се присъжда на: Гергана Балабанова /1994/ София, за творбата ОМАЯ, 2020


Забележка:

Уважаеми колеги,

Датата за откриване изложбата на Квадриналето /засега/ остава 20 декември 2020. Най-вероятно /заради пандемията/ представянето й ще бъде в ограничен състав – само за връчването на наградите.